Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin

DataGodzinaSalaKomisjaProgram
19/04/2021 08:30 posiedzenie zdalne Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 8.03.br
2. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonanie zadań z zakresu rynku pracy przez Prezydenta Miasta Szczecin
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora ZBiLK-u w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w dniu 19.01.2021r. w sprawie naprawy parkingu przy ulicy Rapackiego w Szczecinie
4. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora MOPR-u w zakresie wykonania postanowienia sądu rejonowego o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
14:30 wideokonferencja Komisja ds. Kultury i Promocji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:

- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"),

- 85/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,

- 86/21 w spr. ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,

- 93/21 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,

- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,

- w spr. nadania nazw ulicom (Jesiennych Liści, Wronia, Adriatycka) i skwerowi (Hallerczyków).

3. Analiza "Sprawozdania z z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury".
20/04/2021 10:00 wideokonferencja Komisja ds. Budżetu i Rozwoju
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:

- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,

- 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

- 79/21 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025

- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

21/04/2021 09:00 wideokonferencja Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta:

godz. 9.00-9.30

- 76/21 – w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej

godz.9.30-10.00

- 80/21 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin

- 81/21 - pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

- 82/21 - ustanowienia pomników przyrody

- 83/21 - ustanowienia pomnika przyrody

godz. 10.00-11.00

- 78/21 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin - obszar Transport i komunikacja, Gospodarka komunalna

- 79/21 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 - obszar Transport i komunikacja, Gospodarka komunalna11:00 wideokonferencja Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.03.2021).
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- 77/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),

- 89/21 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

- 90/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,

- 91/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie,

- 92/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie.

3. Opiniowanie wykazów:

- 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21 - WZiON,

- 4/21, 5/21, 6/21, 7/21 - WMiRSPN,

- 1/21 - ZBiLK.
4. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.
13:00 wideokonferencja Komisja ds. Edukacji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

- Nr 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera: Edukacja i nauka),

- Nr 84/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3. Wstępna informacja nt. rekrutacji do szkół podstawowych.
27/04/2021 10:00   XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/07 08:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/07 08:58:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/07/11 09:33:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/23 10:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/23 14:23:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/30 09:14:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:49:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:47:30 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:37:23 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:35:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:08:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:03:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 13:26:30 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2008/01/01 11:34:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2007/12/28 16:03:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/20 09:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/19 14:09:05 nowa pozycja

Osoby, które chciałyby zabrać głos podczas posiedzenia wybranej komisji lub sesji Rady Miasta Szczecin proszone są o przesłanie informacji na adres: rada@um.szczecin.pl