Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2021/03/01 15:11:31  Adrianna Dąbrowska  nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy 
Informacje o wyniku naboru  2021/03/01 15:01:21  Adriana Brzeźniak-Misiuro  wynik naboru - Głowny specjalista  
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2021/03/01 14:34:45  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
Projekt dotacyjny „Szczecin TworzyMY '21”  2021/03/01 14:18:53  Joanna Gabinowska  Aktualności 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2021/03/01 13:58:05  Wioletta Engel-Araźna  Mała Dotacja 
Ogłoszenia konkursów ofert  2021/03/01 13:26:46  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Interpelacje i zapytania radnych  2021/03/01 12:38:46  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Postępowania do 30 000 euro  2021/03/01 12:23:48  Monika Szarszewska  Dodano nowy załącznik 
Rejestr petycji  2021/03/01 11:53:16  Ewa Peryt  publikacja petycji 
10  Inwestycje celu publicznego  2021/03/01 10:54:05  Paulina Igielska  obiwesczenie dla stron 
11  Złożone wnioski  2021/03/01 10:17:34  Izabela Gozdalik  Wniosek 
12  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2021/03/01 09:41:31  Iwona Suruda  Informacja do publicznej wiadomości  
13  Rejestr działalności regulowanej  2021/02/26 10:54:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
14  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2021/02/26 10:29:45  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
15  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2021/02/26 08:23:35  Michalina Wieczerzak  Dodano nowy załącznik 
16  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2021/02/25 15:12:12  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
17  Geolog Powiatowy  2021/02/25 15:07:11  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
18  Wykazy dotyczące zbycia w 2021 roku  2021/02/25 15:05:57  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
19  Budżet Miasta 2021 po zmianach  2021/02/25 14:34:16  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
20  Wyłożenia  2021/02/25 13:05:39  Andrzej Kokotowski  aktualizacja po sesji: 23.02.2021 
21  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2021/02/25 12:54:41  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
22  Uchwały Rady Miasta  2021/02/25 09:59:12  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
23  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2021/02/25 09:51:11  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
24  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2021/02/25 09:31:39  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. UCHWAL. stan na 23.02.2021 
25  Informacje o wyniku naboru  2021/02/25 08:31:20  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
26  Publiczne szkoły podstawowe  2021/02/24 12:41:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
27  Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/02/24 12:39:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
28  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/02/24 12:39:23  Jakub Rybkiewicz  Obwieszczenie dla stron  
29  Przedszkola publiczne  2021/02/24 12:37:18  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
30  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2021/02/24 12:30:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
31  Linki do stron NGO  2021/02/24 11:23:35  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
32  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2021/02/24 10:53:15  Martyna Jakubowska  Aneks do wykazu zbiorczego 
33  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2021/02/24 09:00:25  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 196/21 z dnia 19.02.2021 r. 
34  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2021/02/24 08:14:59  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  OBIWESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI  
35  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2021/02/23 15:23:14  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
36  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2021/02/23 15:16:22  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
37  Budżet Miasta Szczecin 2021  2021/02/23 15:14:46  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
38  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2021/02/23 14:31:10  Alicja Jadczak  Dodano nowy załącznik 
39  Organizacje Pożytku Publicznego  2021/02/23 11:24:00  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
40  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2021/02/23 10:23:57  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
41  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2021/02/23 10:09:53  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
42  Zrealizowane inicjatywy  2021/02/23 09:12:10  Izabela Gozdalik  Sprawozdanie 
43  Indywidualne interpretacje podatkowe  2021/02/22 15:05:50  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
44  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/02/22 14:26:30  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
45  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2021/02/22 12:25:55  Krzysztof Gajewski  nowa pozycja 
46  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2021/02/22 10:48:25  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
47  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2021/02/19 13:32:14  Monika Koprowska  obwieszczenie o postanowieniu sprostowania z urzędu oczywistej omyłki 
48  Rejestr petycji złożonych w 2020 roku  2021/02/19 10:32:52  Beata Sikorska  publikacja petycji 
49  Program "Zefirek"  2021/02/18 13:47:38  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
50  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2021/02/18 13:20:46  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchyl. przyst. 
51  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/02/18 12:15:11  Dorota Młynarczyk  Obwieszczenie dla stron  
52  Narady prezydenckie w 2021 roku  2021/02/17 12:04:55  Marta Braun  nowa pozycja 
53  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  2021/02/17 11:29:37  Tomasz Czerniawski  uzupelnienie informacji 
54  Estetyka Miasta Szczecin  2021/02/16 14:20:32  Karolina Szymańska  aktualizacja 
55  Wykazy nieruchomości UM  2021/02/16 13:09:47  Beata Szulik  nowa pozycja 
56  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2021/02/16 12:49:04  Justyna Malanda – Wściseł  Nowa pozycja 
57  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2021/02/15 15:18:18  Szymon Widomski  wywieszenie wykazu 
58  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2021/02/15 13:42:21  Małgorzata Andryszewska  Nowa pozycja 
59  Rada Miasta Szczecin  2021/02/15 13:07:12  Marta Klimek  poprawka w linku 
60  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2021/02/15 11:02:38  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
61  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2021/02/12 07:46:35  Honorata Prałat  poprawka nazwisk i zm. kier 
62  Program "MEWA"  2021/02/11 12:56:07  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
63  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2021/02/10 10:30:34  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
64  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2021/02/09 14:48:28  Madlena Gruszka  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
65  Ogłoszenia urzędowe  2021/02/09 12:53:14  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
66  Wydarzenia cykliczne  2021/02/09 12:17:16  Miriam Lam  aktualizacja 
67  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2021/02/09 12:08:09  Miriam Lam  Nowa pozycja 
68  Kontrole  2021/02/09 12:03:10  Michał Dębowski  nowa pozycja 
69  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021  2021/02/09 09:12:28  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
70  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/02/09 08:35:03  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
71  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2021/02/08 11:29:37  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
72  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2021/02/08 10:16:20  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
73  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2021/02/08 10:09:04  Agata Kowalczyk  nowy wpis 
74  Aktualności  2021/02/08 09:58:13  Agnieszka Walas  Zapytanie ofertowe 
75  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2021/02/08 09:08:20  Małgorzata Zdunek  dodanie nowej pozycji 
76  Budżet Miasta  2021/02/08 08:50:18  Małgorzata Zdunek  poprawka techniczna 
77  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2021/02/08 08:39:16  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
78  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2021/02/08 08:38:41  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
79  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2021/02/08 08:37:44  Agata Kowalczyk  nowy wpis 
80  Budżet Miasta Szczecin na dzień 01.01.2021  2021/02/05 10:20:35  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
81  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2021/02/05 07:15:26  Anna Wojnicz  nowe ogłoszenie 
82  Koronawirus – aktualności biura  2021/02/04 14:27:50  Piotr Spunda  newsletter 
83  Finansowanie zewnętrzne  2021/02/04 12:22:40  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
84  Zespół ds. Integracji Społecznej  2021/02/04 12:10:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Poprawa linku 
85  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/02/03 15:17:24  Barbara Sowała  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
86  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2021/02/03 13:09:45  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
87  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2021/02/03 13:02:24  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
88  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2021/02/03 12:43:09  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
89  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2021/02/03 12:34:02  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
90  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2021/02/03 12:24:40  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
91  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2021/02/03 09:50:07  Rafał Księżopolski  uzupełnienie informacji 
92  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2021/02/02 14:54:35  Grzegorz Góra  poprawka edycyjna 
93  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2021/02/02 08:26:39  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
94  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 po zmianach  2021/02/01 10:01:00  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
95  Program ochrony środowiska  2021/02/01 08:20:28  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
96  Skarbnik Miasta  2021/01/29 15:03:28  Tomasz Czerniawski  zmiana Skarbnika 
97  Struktura organizacyjna  2021/01/29 14:50:16  Anna Tarnawska  aktualizacja zakresu działania Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta  
98  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2021/01/29 12:57:32  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
99  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2021/01/28 11:56:16  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 15.01.2021 
100  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2021/01/28 09:28:25  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.01.2021 
101  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2021/01/28 09:26:59  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 24.11.2020 
102  Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości/wyniki przetargów publikowane do dnia 01.04.2012  2021/01/28 08:37:34  Wanda Lisewska  Ogłoszenie o przetargu 
103  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2021/01/27 13:25:20  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
104  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2021/01/27 10:38:15  Joanna Gabinowska  aktualność 
105  Elektroniczny generator ofert Witkac  2021/01/27 08:05:50  Joanna Gabinowska  informacja 
106  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2021/01/26 13:11:29  Anna Lisica  aktualizacja 
107  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2021/01/26 12:54:18  Anna Lisica  Informacja - profilaktyka 
108  Niepubliczne szkoły zawodowe  2021/01/25 14:17:25  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
109  Regulamin Organizacyjny  2021/01/25 12:08:46  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
110  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2021/01/22 13:51:08  Miriam Lam  aktualizacja 
111  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2021/01/21 13:23:29  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
112  Usługi społeczne  2021/01/21 12:14:44  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
113  Szczecin bez azbestu  2021/01/21 10:54:18  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
114  Odpady - ewidencja zezwoleń  2021/01/21 09:43:24  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
115  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2021/01/20 14:12:27  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
116  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2021/01/15 14:37:26  Marta Czapiewska  aktualizacja 
117  Miesięczne stawki dotacji  2021/01/15 10:50:21  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
118  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2021/01/15 07:32:53  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
119  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2021/01/14 14:23:42  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
120  Program ochrony środowiska przed hałasem  2021/01/14 10:11:03  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
121  Dodatkowe Informacje  2021/01/14 09:04:23  Michał Dębowski  Aktualizacja informacji 
122  Ochrona danych osobowych / RODO  2021/01/13 15:45:57  Tomasz Czerniawski  nowy IOD 
123  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/01/13 09:19:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
124  Modyfikacja SIWZ  2021/01/11 13:24:23  Justyna Malanda – Wściseł  nowa modyfikacja 
125  Burmistrzowie i Prezydenci Miasta  2021/01/11 13:24:19  Tomasz Czerniawski  wyłączenie ślepych linków 
126  Sekretarz Miasta  2021/01/11 13:20:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
127  Urząd Miasta Szczecin  2021/01/11 12:29:04  Tomasz Czerniawski  poprawka w komunikacie 
128  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2021/01/11 07:54:24  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
129  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2021/01/09 15:10:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
130  Sekretariaty  2021/01/07 21:16:44  Tomasz Czerniawski  poprawka w BGM 
131  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2021/01/07 15:09:54  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
132  Postępowanie administracyjne  2021/01/07 14:34:21  Maria Bieńkowska  Obwieszczenie 
133  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2021/01/07 11:16:09  Sławomir Klimek  dołożenie linku 
134  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2021/01/07 10:27:16  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
135  Zezwolenia na handel alkoholem  2021/01/07 10:19:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
136  Niepubliczne przedszkola  2021/01/05 12:19:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
137  Niepubliczne szkoły podstawowe  2021/01/05 12:15:23  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
138  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/12/31 08:07:57  Anna Kosińska  Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD 
139  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/12/30 13:24:24  Małgorzata Wójcik  Informacja 
140  Wyniki konkursów ofert  2020/12/30 12:58:19  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
141  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/12/30 08:48:42  Michalina Wieczerzak  Dodano nowy załącznik 
142  Narady prezydenckie  2020/12/29 14:42:48  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2021" 
143  Publiczne technika  2020/12/29 12:52:46  Tomasz Czerniawski  zmiana formy prawnej 
144  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/12/29 08:34:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
145  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/12/29 08:27:02  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
146  Program "Dom Dużej Rodziny"  2020/12/28 12:22:30  Alicja Narożna  ogłoszenie wyników naboru Rodzin do Programu "Dom Dużej Rodziny" w 2020 r. 
147  Zgłoszone zgromadzenia  2020/12/22 13:08:37  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
148  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/12/22 13:06:05  Agnieszka Dyba  publikacja zapytania ofertowego 
149  Dotacje  2020/12/16 14:00:04  Joanna Gabinowska  aktualizacja danych 
150  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/12/16 09:57:50  Adrianna Brodowicz  nowa pozycja 
151  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2020/12/15 16:20:05  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
152  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/12/15 15:24:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
153  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2020/12/15 09:40:30  Alicja Graczyk  Wynik konkursu 
154  Deklaracja dostępności  2020/12/09 14:19:54  Tomasz Czerniawski  poprawka w HTML 
155  Gala Obywatelska  2020/12/09 08:38:39  Piotr Spunda  nowa pozycja 
156  Otwarte Konkursy Ofert  2020/12/08 11:28:09  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
157  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/12/08 09:33:20  Anna Siewruk  Dodano nowy załącznik 
158  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/12/04 13:10:40  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
159  Polityka Senioralna  2020/12/04 09:17:44  Kamila Bujel  dadanie pozycji 
160  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/12/03 08:35:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
161  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/12/03 08:34:45  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
162  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/12/01 13:35:13  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
163  Konkursy  2020/12/01 11:46:29  Karolina Szymańska  Aktualizacja informacji 
164  Zdalna Szkoła+  2020/12/01 09:25:34  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o projekcie 
165  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/11/30 13:18:02  Hanna Olejnik  aktualizacja 
166  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/11/30 08:47:05  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
167  Archiwum Rady Miasta  2020/11/29 20:57:59  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
168  Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  2020/11/27 12:22:07  Karolina Piekarska  Zamieszczenie obwieszczenia  
169  Wyniki wyborów do Rady Miasta - III kadencja 1998-2002  2020/11/25 14:31:14  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
170  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin III Kadencji  2020/11/25 14:20:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
171  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin III Kadencji  2020/11/25 14:10:17  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
172  Rada Miejska Szczecina II kadencji 1994 - 1998  2020/11/25 14:04:00  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
173  Archiwum Rady Miasta - III kadencja 1998-2002  2020/11/25 14:01:56  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
174  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2020/11/24 16:30:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
175  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/11/24 09:15:47  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
176  Kluby Radnych Rady Miejskiej II kadencji  2020/11/23 14:49:01  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
177  Komisje Rady Miejskiej II kadencji  2020/11/23 14:39:17  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
178  Prezydium Rady Miejskiej II kadencji  2020/11/23 14:27:13  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
179  Archiwum Rady Miasta - I kadencja 1990-1994  2020/11/23 14:20:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
180  Skład Rady Miejskiej Szczecina I Kadencji  2020/11/23 14:18:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
181  Komisje Rady Miejskiej Szczecina I Kadencji  2020/11/23 14:15:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
182  Prezydium Rady Miejskiej I Kadencji  2020/11/23 14:12:08  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
183  Obowiązujące akty prawne  2020/11/19 09:52:16  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
184  Archiwum Rady Miasta - VII kadencja 2014-2018  2020/11/09 14:58:50  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu HTML 
185  Archiwum Rady Miasta - VI kadencja 2010-2014  2020/11/09 14:52:38  Tomasz Czerniawski  poprawka w HTML 
186  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2021  2020/11/09 12:50:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
187  Archiwum Rady Miasta - IV kadencja 2002-2006  2020/11/06 15:12:13  Tomasz Czerniawski  poprawka w kodzie WCAG 2.1 
188  Archiwum Rady Miasta - V kadencja 2006-2010  2020/11/06 15:08:44  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu pod kątem WCAG 
189  Radni V Kadencji Rady Miasta Szczecin  2020/11/06 15:00:10  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu pod kątem WCAG 
190  Radni VI kadencji Rady Miasta Szczecin  2020/11/06 13:55:17  Tomasz Czerniawski  poprawka w kodzie WCAG 2.1 
191  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2020/10/30 14:04:36  Marcin Śniady  korekta  
192  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/10/29 08:16:25  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
193  Sprawozdania budżetowe  2020/10/29 08:14:30  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
194  Działanie 8.3  2020/10/27 10:41:04  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
195  Zdalna Szkoła  2020/10/23 13:24:11  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o projekcie 
196  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/10/23 13:20:55  Joanna Ostatek 
197  Kadencja 2019 -2023  2020/10/22 14:26:30  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
198  Kadencja 2015 - 2019  2020/10/22 14:13:07  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
199  Przykładowe wzory wypełniania druków  2020/10/22 13:53:28  Tomasz Czerniawski  dodanie dokumentów 
200  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2020/10/22 11:03:34  Iwona Dubiel  Nowa informacja