Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Lubczyńskiej


Szczecin, 25.02.2021r.

 

WUiAB-VI.6733.5.2021.PI

UNP: 9595/WUiAB/-VII/21

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2020.293 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 15.02.2021r. złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 15kV na nieruchomościach zlokalizowanych:

·         w Szczecinie obręb 4003 działka nr 454

·         na terenie gminy Goleniów obręb Załom działki nr 221/48, nr 221/231 oraz nr 221/232

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od 26.02.2021r. do 12.03.2021r.
W w/w terminie Informacji w przedmiotowej sprawie udziela osoba prowadząca postępowanie - tel. 91 435 1121, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 12.03.2021

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2021/02/25, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2021/03/01 10:54:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2021/03/01 10:54:05 modyfikacja wartości
Paulina Igielska 2021/02/25 14:40:56 nowa pozycja