Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ulgi i umorzenia podatkowe

00. POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - SPRAWOZDANIA Z UDZIELONEJ POMOCY2003. Wykaz przedsiębiorców, którym Prezydent Miasta Szczecina umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2003 r.2004. Wykaz przedsiębiorców, którym Prezydent Miasta Szczecina umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2004 r.2005. Wykaz osób, którym Przezydent MIasta Szczecin udzielił pomocy publicznej w 2005 r.2005. Wykaz osób, którym w 2005 r. Prezydent Miasta Szczecin udzielił ulg w zakresie podatków lokalnych2005. Wykaz podatników, którym Prezydent Miasta Szczecina umorzył zaległości podatkowe w 2005 roku2006. Wykaz podatników, którym w 2006 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono umorzenia w kwocie powyżej 500 zł2006. Wykaz podatników, któtym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2006 roku udzielono ulgi, odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł2007. Wykaz podatników, którym w 2007 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono umorzenia w kwocie powyżej 500 zł2007. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2007 roku udzielono ulgi, odroczenia lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.2008. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2008 roku udzielono ulgi, odroczenia lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł2008. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2008 roku udzielono umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł2009. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2009 roku udzielono ulgi: odroczenia lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł2009. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2009 roku udzielono umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł2010. Wykaz podatników którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2010 roku udzielono ulgi2011. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2011 r. udzielono ulgi2012. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2012 r. udzielono ulgi 2013. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2013 r. udzielono ulgi2014. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2014 r. udzielono ulgi2015. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2015 r. udzielono ulgi2016. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2016 r. udzielono ulgi2017. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2017 r. udzielono ulgi2018. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2018 r. udzielono ulgi2019. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych w 2019 r. udzielono ulgi