Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Nowe inwestycje miasta Szczecin

Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD ul. Lubczyńska i ul. Goleniowska

OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA  MIASTA   SZCZECIN

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 tj.), Prezydent Miasta Szczecin, zawiadamia, że:

Na wniosek z dnia 12.11.2019r. została wydana decyzja Nr 6/2020 z dnia 18.12.2020r. znak: WUiAB-I.6740.416.2019.AK, UNP:76449/WUiAB/-XIV/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „przebudowie ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz przebudowie ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej w Szczecinie – obręb 4506   dz. nr 12/3, 12/4, 1, 5/1, 5/10, 14/1, 14/10, 14/11, 7 (Wp), obręb 4706 dz. nr 1/10, 17/1, 17/2, 18/4, 2/12, 2/14, 2/5, 2/6, 2/8, 6/13, 1/9, 10, 11, 12, 13/2, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/1, 18/2, 19, 2/10, 2/11, 2/13, 2/7, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 7/13, 8/12, 9, 6/12, 6/14, 17/1, 1/8, 24/2, 24/1, 23, 27/3, 27/2, 18/5, 7/12, 5(Wp), 14(Wp), 22(Wp), 25(Wp), obręb 4002        dz.    nr 1/31, 1/34, 1/37, 1/40, 1/43, 1/50, 1/56, 1/59, 1/62, 1/65, 1/68, 3, 6, 1/1, 1/28, 1/45, 1/70, 7/10, 7/13, 9/43, 9/66,1/36, 6, 9/44, 9/58, 9/57, 11, obręb 4806 dz. nr 1, 2/5, 2/6, 2/7, 2/3, 2/4, 29, 30, obręb 4146 dz. nr 96/5”.

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, od 8.00 – 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 91 42 45 565)

    Obwieszczenie wywiesza się na okres czternastu dni od dnia 31.12.2020r. do 13.01.2021r.

udostępnił: Urząd Miasta Szczecin, WUiAB, pok. 208, wytworzono: 2020/12/31, odpowiedzialny/a: Anna Kosińska, wprowadził/a: Anna Kosińska, dnia: 2020/12/31 08:07:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Kosińska 2020/12/31 08:07:57 nowa pozycja