Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BD/WEA/2021/041   Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 12 w latach 2021-2023 zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa   2021/03/09  
BDO/KK/2021/040   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2021/03/05  
BDO/SP/2021/039   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina Zadanie w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   2021/02/24  
BDO/KK/2021/038   "Całoroczna oferta programowa 2021” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/02/18  
BDO/IK/2021/037   Kibice razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2021/02/22