Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - ul. Szarotki


 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020.283 ze zm.)podaje się do publicznej wiadomości, że w  dniu 19.02.2021 r. została wydana decyzja Nr 196/21 znak WUiAB-II.6740.587.2020.AŚ; UNP: 64535/WUiAB/-I/20 o zmianie decyzji Nr 1299/20 z dnia 09.10.2020 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Szarotki w Szczecinie (dz. nr 10/3, 10/4, 10/5, 10/9 z obr. 1028 i dz. nr 12/2 z obr. 3027).

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 24.02.2021 r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 173/2021.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 24.02.2021 r. do dnia  09.03.2021 r.. Zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać sie w w Urzędzie Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:20, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się przez interesanta na wizytę przez Internet pod adresem internetowym: https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl/

Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 10.03.2021

udostępnił: WUiAB UM Szczeciin, wytworzono: 2021/02/24, odpowiedzialny/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, wprowadził/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, dnia: 2021/02/24 09:00:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2021/02/24 09:00:25 nowa pozycja