Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Obwieszczenie - wydanie decyzji Nr 196/21 z dnia 19.02.2021 ul. Szarotki


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.), Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że w dniu 19.02.2021 r. została wydana decyzja Nr 196/21 znak WUiAB-II.6740.587.2020.AŚ; UNP: 64535/WUiAB/-I/20 o zmianie decyzji Nr 1299/20 z dnia 09.10.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Szarotki w Szczecinie (dz. nr 10/3, 10/4, 10/5, 10/9 z obr. 1028 i dz. nr 12/2 z obr. 3027).

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:20, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się przez interesanta na wizytę przez Internet pod adresem internetowym: https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl/. W sytuacji umówienia wizyty przez interesanta należy powiadomić telefonicznie o dacie i godzinie spotkania z osobą prowadzącą sprawę.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 24.02.2021 r. do dnia 09.03.2021 r. Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.


udostępnił: UM Szczecin - WUiAB pok. 261, wytworzono: 2021/02/24, odpowiedzialny/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, wprowadził/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, dnia: 2021/02/24 08:14:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2021/02/24 08:14:59 nowa pozycja