Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Polityka Senioralna

RAZEM DLA DPS

27 listopada 2020 r. zawarta została umowa Nr ROPS/173/2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS nr: POWR.02.08.00-00-0095/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Łączna kwota grantu przyznanego Gminie Miasto Szczecin dla 3 szczecińskich Domów Pomocy Społecznej  wynosi 1 009 743,75 zł (w tym: ze środków UE: 851 012,03 zł oraz ze środków budżetu państwa: 158 731,72 zł) z czego:

1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy  ul. Romera 21-29 otrzyma – 432 825,00 zł;

2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Krucza 17 otrzyma –446 418,75 zł;

3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 otrzyma – 130 500,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Środki zostaną przeznaczone jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach.

 

udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/12/01, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2020/12/04 09:17:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2020/12/04 09:17:44 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2020/12/04 08:18:03 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/12/01 12:00:17 nowa pozycja