Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 25 z dnia 03 grudnia 2020

NARADA nr 25_2020
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Projekty uchwał na sesję w dniu 15.12.2020r.
1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie
w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się
w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 43/4
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) w rejonie ulicy Ornej oznaczonej numerem działki 38/3
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

3. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej numerem działki 49
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:
1. Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu w uzasadnionych przypadkach odsetek od nieterminowych wpłat rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.)
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował wariant I, tj. wyraził zgodę

2. Stanowisko w sprawie obniżenia wysokości czynszu dzierżawnego dla Konsorcjum pomiotów: Fundacja „Szczeciński Klub Tenisowy PROMASTERS”, Szczeciński Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Akademia Tenisowa Promasters, Fundacja „Sport Club”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

3. Stanowisko w sprawie ponownej weryfikacji w urzędzie projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn.: „Kurs na Północ – Wieża Bismarcka, Park Tilebein, Stanica Wodniacka „Wodna”, Szlak widokowy
wnosi: p. D.Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Błaszczyk, Dyrektor BDO
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na cofnięcie weryfikacji negatywnej projektu dokonanej
w Urzędzie Miasta Szczecin

Informacje:

1. Informacja w sprawie harmonogramu sesji RM i narad w roku 2021
wnosi/prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2020/12/16, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2020/12/16 09:57:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2020/12/16 09:57:50 nowa pozycja